torsdag, juni 23, 2011

Biverkningar


Jag har funderat lite på vilka biverkningar jag har fått av cellgifterna.
Som tur är lider jag inte av så många biverkningar, tror jag i alla fall.... Det jag kan komma på just nu är:
  • Tappar håret, inte allt men mycket och det blir hela tiden sakta mindre och mindre
  • Naglarna har blivit dåliga och missfärgade, senast i går tappad jag nageln på stortån
  • Blöder från näsan, hela tiden.
  • Svettas jämt
  • Dålig mage
  • Ont i lederna, känns som konstant träningsvärk i hela kroppen
  • Blåsor i munnen till och från
  • Tappat smaken, det mesta smakar ingenting
  • Trötthet
Ja, det är allt jag kan komma på just nu, det blev några stycken i alla fall. Det läkaren alltid frågar mig om, som tydligen är en ganska vanlig biverkning är domningar och myrkänsla i händer och fötter, men det har jag sluppit än så länge....
Men efter 6 månader med cellgifter så är det väl inte så konstigt att jag börjar känna mig sliten. Jag undrar hur länge kroppen orkar egentligen? Jag har försökt ta reda på hur länge kroppen brukar orka ungefär, men har inte hittat något alls. Och när jag frågar läkaren får jag alltid standardsvaret "cancer är en väldigt individuell sjukdom"....etc etc etc.
Det positiva är dock att "gifterna" gör det dom ska. De håller cancern i schack!

När jag läser på FASS vilka biverkningar som kan förekomma så blir listan ganska lång;

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
Benmärgshämning, vilket leder till ett minskat antal blodceller, ofta med infektioner som följd, och anemi (blodbrist). Lättare överkänslighetsreaktioner såsom värmevallningar och hudutslag. Nervpåverkan i händer och/eller fötter (perifer neuropati), som karaktäriseras av myrkrypningar, bortdomning och/eller smärta i armar, ben, händer eller fötter. Lågt blodtryck. Illamående, kräkningar, diarré. Håravfall.Smärta eller svaghet i muskler eller leder. Slemhinneinflammation. Öm, röd mun.
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Långsam hjärtrytm (puls). Övergående lättare nagel- och hudförändringar. Reaktioner vid injektionsstället (lokal svullnad, smärta, rodnad, vävnadsförhårdnad, ibland cellulit). Förhöjda halter av leverenzym.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):
Chocktillstånd till följd av blodförgiftning. Behandlingskrävande svåra överkänslighetsreaktioner med blodtrycksfall, ansiktssvullnad, andnöd och nässelfeber. Allvarliga hjärtbesvär såsom hjärtmuskelförtvining, eller upphörd impulsöverledning mellan hjärtats förmak och kammare. Svimning. Hjärtinfarkt. Förhöjt blodtryck. Blodproppar. Inflammation i ven i samband med blodpropp.Förhöjd halt av bilirubin (en nedbrytningssubstans av galla) i blodet.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):
Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). Påverkan på nerver som styr musklerna, med muskelsvaghet i armar och ben som följd. Andnöd, vätskeansamling i lungorna. Klåda, hudutslag/-rodnad. Kraftlöshet, feber, uttorkning. Lunginflammation, blodförgiftning.
Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):
Akut leukemi (blodcancer) eller likartade tillstånd (myelodysplastiskt syndrom). Livshotande allergisk
reaktion (anafylaktisk chock). Aptitlöshet. Förvirringstillstånd. Påverkan på det s k autonoma
nervsystemet (med tarmförlamning och blodtrycksfall vid lägesförändring av kroppen), epileptiska anfall, kramper, påverkan på hjärnan, yrsel, huvudvärk. Syn eller hörselstörning.Öronsusningar/-ringningar (tinnitus). Yrsel. Flimmer i hjärtats förmak. Chocktillstånd på grund av blodtrycksfall. Hosta. Tarmvred, inflammation i tjocktarmen, matstrupen eller bukspottkörteln, förstoppning. Ansamling av vätska i buken. Vävnadsdöd i levern, påverkan på hjärnan p g a sviktande leverfunktion. Allvarliga hudreaktioner med inflammation, såsom Stevens-Johnson syndrom eller epidermal nekrolys, hudinflammation med avflagnande hud, nässelfeber, nagelupplösning (man bör skydda händer och fötter mot solbestrålning under behandlingstiden).

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar